Hvad går overskud til

Sådan fordeler vi overskuddet

Hver år uddeler Århus Kræmmermarked fælles donationer, men  hovedparten af overskuddet fordeles mellem de deltagende lions- klubber, der selv uddeler donationer i deres lokale område. Se klubbernes hjemmesider eller facebookopslag.

Eksempler på fællesdonationer:

Hospitalsklovnene

Hjertestartere

Hjemløse

Spejdere